geo

geo

Про проведення I (шкільного) етапу обласних і Всеукраїнських учнівських олімпіадОрієнтовні терміни
проведення шкільних учнівських олімпіад


О л і м п і а д и
Терміни
(орієнтовні)
Класи та етапи
І
ІІ
ІІІ
ІV
І (шкільний) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад
1.
Математика
08.10
5-11
6-11
7-11
8-11
2.
Українська мова та література
08.10
6-11
7-11
8-11
8-11
3.
Економіка
09.10
9-11
9-11
9-11
9-11
4.
Біологія
09.10
7-11
8-11
8-11
8-11
5.
Російська мова та література
10.10
8-11
9-11
9-11
9-11
6.
Історія
10.10
7-11
8-11
8-11
8-11
7.
Хімія
11.10
7-11
7-11
8-11
8-11
8.
Інформатика
11.10
8-11
8-11
8-11
9-11
9.
Трудове навчання
12.10
8-11
8-11
9-11
9, 11
10.
Фізика
12.10
7-11
7-11
8-11
8-11
11.
Англійська мова
16.10
7-11
8-11
9-11
9-11
12.
Мова іврит та єврейська література
16.10
7-11
8-11
9-11
9-11
13.
Болгарська мова та література
17.10
7-11
8-11
9-11
9-11
14.
Правознавство
17.10
9-11
9-11
9-11
9-11
15.
Німецька мова
18.10
7-11
8-11
9-11
9-11
16.
Географія
18.10
7-11
8-11
8-11
8-11
17.
Астрономія
19.10
9-11
10-11
10-11
10-11
18.
Французька мова
19.10
7-11
8-11
9-11
9-11
19.
Інформаційні технології
22.10
8-11
8-11
9-11
10-11
20.
Екологія
22.10
10-11
10-11
10-11
10-11
21.
Іспанська мова
23.10
7-11
8-11
9-11
9-11
22.
Юні знавці Біблії
23.10
5-11
6-11
7-11
8-11
І (шкільний) етап обласних учнівських олімпіад
23.
Педагогіка і психологія
24.10
11
11
11
-
24.
Фізична культура
24.10
8-11
9-11
10-11
-

Методичні рекомендації по проведенню І етапу Всеукраїнських учнівських  олімпіад з географії.

І етап Всеукраїнської учнівської  олімпіади з географії  проводиться згідно з вимогами Положення про Всеукраїнські  учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси – захисти науково дослідницьких робіт  та конкурси фахової майстерності  ( затверджено наказом Міністерства освіти і науки , молоді та спорту України 17 листопада 2011 року за № 1099 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2011 року за № 1318/20056, зі змінами, внесеними згідно з наказами МОНмолодьспорту України від 16.01.2012 № 29 та від 26.03.2012 № 360).
Кількісний склад учасників І етапу не обмежений, приймають участь всі бажаючі учні навчального закладу, починаючи із  шостого і закінчуючи одинадцятим класом  у час, визначений наказом адміністрації школи. Цей етап проводиться один тур. Учасники олімпіадних змагань мають право виступати за клас, не молодший, ніж клас їх навчання в школі. За бажанням учасник має право на загальних засадах брати участь у змаганнях серед учнів старших (порівняно з класом фактичного навчання) класів ( пункт 1.2. Положення).

І етап олімпіади з географії проходить за завданнями, підготовленими шкільними вчителями, шкільними методичними об’єднаннями або районними методичними об’єднаннями. Завдання мають враховувати тематику матеріалу, вивченого учнями відповідного класу на час проведення змагань. Олімпіадні завдання мають забезпечувати  можливість якнайповнішого розкриття здібностей учнів. З метою наступності  у проведення ІІ, ІІІ та ІV етапів радимо при  складанні завдань  І етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії  орієнтуватись на рівень складності ІІ та ІІІ етапів олімпіад попередніх років, та зокрема, змісту, форми та структури завдань ІV етапу Всеукраїнської олімпіади з географії ( журнали «Географія та економіка в рідній школі) за попердні роки .  Одне з важливих завдань географічної  освіти – формування в світогляді учнів цілісної картини світу, яка формується тільки при системному засвоєнні  знань. Тому пропонується комплектувати олімпіадні завдання  кожного етапу не тільки з урахуванням знань і вмінь, сформованих з початку певного навчального року, але й за всі попередні роки. Загальна кількість теоретичних і практичних завдань повинна становити не більше чотирьох, а тестових і експрес, бліц не більше 12.Необхідно підбирати завдання , доступні для більшості учнів, але за змістом і формою вони не повинні дублювати питання репродуктивного рівня, які наведені у підручнику. Теоретичні запитання бажано підбирати одне з поточного року, а друге з попередніх курсів навчання.  Практичні завдання повинні перевірити знання карти, ерудованість та обізнаність учня з країн світу, цікавих географічних фактів, закономірностей природи, опису  об’єктів за зразком та заповнення таблиць, складання діаграм, графіків та розв’язування географічних задач. Бліц опитування повинно включати в себе короткі характеристики деяких географічних понять, явищ, подій. Тестові завдання повинні охоплювати всі вивчені курси поточного та минулих років, та включати основні поняття,  ілюстрації з фізичної та економічної географії, портрети видатних мандрівників та вчених, елементи задач, географічну номенклатуру.
 Роботи оформляються на окремих аркушах з штампом навчального закладу. Після  завершення перевірки олімпіад них завдань складається протокол, визначаються переможці, а після проведення апеляції складається список учнів, що будуть брати участь у ІІ етапі, згідно рейтингу.  Завдання та   роботи зшиваються і зберігаються у вчителя або у заступника директора. Вчитель аналізує відповіді учасників, указує на оптимальні шляхи  вирішення завдань, дає правильні відповіді. 
Пропонуємо   використовувати матеріали  посібників, які подаються на офіційному веб сайті Міністерства освіти і науки України. Для складання завдань рекомендуємо використовувати літературу:  
·        В.Д.Попов Географічні олімпіадні завдання з відповідями та розв’язками : посібник / В.Д,Попов, Є.М.Бартош . – Суми :Вид – во СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2016. – 214 с.
·        Шматько О.Є.Шкільний курс географії в тестах / О.Є.Шматько, ВФ.Вовк.- Х.: Вид-во «Ранок», 2014. – 448 с- (Серія «Енциклопедія тестових завдань».
·        Лис Ю.В. Географічні олімпіадні завдання з відповідями  та розв’язками  : Посібник / Ю.В.Лис. – Кам’янець  - Подільський: Аксіома , 2008.-120с.
·        Гілецький Й.Р. Географічні задачі та їх розв’язування. / Й.Р.Гілецький. – вид. 3 –тє, виправл. – Тернопіль : Мандрівець, 2016.  -  136 с.
Методичні рекомендації по проведенню І етапу Всеукраїнських учнівських  олімпіад з економіки .
І етап Всеукраїнської учнівської  олімпіади з економіки  проводиться згідно з вимогами Положення про Всеукраїнські  учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси – захисти науково дослідницьких робіт  та конкурси фахової майстерності  ( затверджено наказом Міністерства освіти і науки , молоді та спорту України 17 листопада 2011 року за № 1099 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2011 року за № 1318/20056, зі змінами, внесеними згідно з наказами МОНмолодьспорту України від 16.01.2012 № 29 та від 26.03.2012 № 360).
Кількісний склад учасників І етапу не обмежений, приймають участь всі бажаючі учні навчального закладу, починаючи із  восьмого і закінчуючи одинадцятим класом  у час, визначений наказом адміністрації школи. Цей етап проводиться в один тур. Учасники олімпіадних змагань мають право виступати за клас, не молодший, ніж клас їх навчання в школі. За бажанням учасник має право на загальних засадах брати участь у змаганнях серед учнів старших (порівняно з класом фактичного навчання) класів ( пункт 1.2. Положення).
І етап олімпіади з економіки  проходить за завданнями, підготовленими шкільними вчителями, шкільними методичними об’єднаннями або районними методичними об’єднаннями. Завдання мають враховувати тематику матеріалу, вивченого учнями відповідного класу на час проведення змагань. Олімпіадні завдання мають забезпечувати  можливість якнайповнішого розкриття здібностей учнів. З метою наступності  у проведення ІІ, ІІІ та ІV етапів радимо при  складанні завдань  І етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки орієнтуватись на рівень складності ІІ та ІІІ етапів олімпіад попередніх років, та зокрема, змісту, форми та структури завдань ІV етапу Всеукраїнської олімпіади з географії ( журнали «Географія та економіка в рідній школі) за попередні роки . 
Олімпіада з економіки включає до 30 тестових завдань, два творчі та три різнорівневі задачі. Тестові завдання можуть бути подані як двадцять теоретичних, які оцінюються в 1 бал, та 10 розрахункових тестів, що оцінюються в 2 бали кожен. Розв’язування творчих  завдань передбачає алгоритм можливої відповіді. Задачі повинні мати розв’язання з повним  поясненням. Розв’язування завдань не передбачає використання калькуляторів. Задачі бажано підготовити різних балів : 10 балів, 15 та 20 бальні.
 Роботи оформляються на окремих аркушах з штампом навчального закладу. Після  завершення перевірки олімпіад них завдань складається протокол, визначаються переможці, а після проведення апеляції складається список учнів, що будуть брати участь у ІІ етапі, згідно рейтингу.  Завдання та   роботи зшиваються і зберігаються у вчителя або у заступника директора. Вчитель аналізує відповіді учасників, указує на оптимальні шляхи  вирішення завдань, дає правильні відповіді. 
Пропонуємо   використовувати матеріали  посібників, які подаються на офіційному веб сайті Міністерства освіти і науки України.